Hogan Assessment

Van oorsprong is dit een Amerikaanse assessmentmethode. Deze methode wordt in zo’n 56 landen en 47 talen gebruikt om gedrag van professionals in werksituaties te kunnen meten en te voorspellen. In de USA gebruiken meer dan 75% van de ‘Fortune 500 organisaties’ de Hogan methodiek. Ook in Nederland wordt door gerenommeerde bedrijven gebruik gemaakt van Hogan.

De assessmentmethode bestaat in feite uit 3 separate testen onder verschillende omstandigheden.
Per onderdeel (HPI, HDS en MVPI) wordt een rapport verstrekt welke met de geteste persoon wordt besproken om e.e.a. te nuanceren en eventuele achtergrondinformatie te verstrekken en te verkrijgen. Naast deze drie rapporten wordt ook een Flash rapport (compacte samenvatting) verstrekt.

Hogan Personality Inventory
(HPI)

Dit assessment beschrijft de krachten en talenten van een werknemer wanneer hij/zij goed in zijn/haar vel zit. Onderverdeeld naar implicaties voor leiderschap, leiderschapscompetenties en ontwikkelgebieden.

Hogan Development Survey
(HDS)

Dit onderdeel beschrijft wat er met een werknemer of leider gebeurt wanneer stress, druk, vermoeidheid of onzekerheid zich manifesteert. Effectieve voorspelling op dit punt is cruciaal aangezien stress, druk, complexiteit en onzekerheid in leiderschap toeneemt. Dit rapport gaat derhalve over potentiële leiderschapsrisico’s, mogelijk disfunctioneel gedrag en zelfs over ontsporingsneigingen.

Motives, Values and Preferences (MVPI)

In dit rapport wordt diepgaand ingegaan op de waarden, motieven en voorkeuren van een persoon. Waar krijgt hij/zij werkelijk positieve energie van of juist niet? Tevens wordt er weergegeven in welke organisatiecultuur deze persoon het best past.
Daarnaast zie je welke cultuur mogelijk met zijn/haar gedrag wordt gecreëerd en welke (onbewuste) vooroordelen/vertekeningen in de waarden van hem/haar opgesloten liggen.

Flash Rapport

Het Flash rapport geeft een grafische weergave van de Hogan Personality Inventory-, Hogan Development Survey- en Motives/Values/Preferences Inventory-schaalscores en biedt onbewerkte gegevens voor HPI-, HDS- en MVPI-subschalen. Er wordt geen interpretatie-informatie verstrekt. Het rapport is ontworpen voor gebruik door een gecertificeerde coach met expertise om alleen op basis van cijfers te interpreteren.

Validiteit

De Hogan methodiek heeft een aantal ingebouwde algoritmes die de validiteit van de test waarborgen. Het mogelijk geven van ‘gewenste’ antwoorden wordt door deze algoritmes herkent en kan ertoe leiden dat een test als niet valide wordt gekenmerkt. Het is daarom zaak om niet op zoek te gaan naar ‘gewenste’ antwoorden om daarmee het resultaat te beïnvloeden. Blijf zo dicht mogelijk bij uzelf in het maken van de test. In het Flash rapport wordt de validiteit van de test aangegeven.

Certificering

Na een uitgebreide scholing door Hogan kan men een Hogan certificering verkrijgen na het maken van een examen dat met goed resultaat is afgerond.
Alle medewerkers van EPC Search IMSA hebben deze scholing gevolgd en het examen met goed resultaat afgerond en zijn uiteraard gecertificeerd.