Voor kandidaten

U wilt onderzoeken wat uw volgende carrière stap zou kunnen zijn?
U bent toe aan een daadwerkelijke nieuwe uitdaging?
U bent actief op zoek naar een volgende stap in uw carrière?

EXECUTIVE SEARCH VOOR KANDIDATEN

Via netwerken, spontane aanmeldingen en marktresearch hebben wij in de loop der jaren een uitgebreide en unieke database opgebouwd. Vanuit deze database en vanuit de daadwerkelijke opdracht benaderen wij u voor passende vacatures. Kandidaten schrijven zich in bij EPC Search, ook al zijn ze niet actief op zoek.

VERKENNING

Telefonisch of online ontdekt u samen met de EPC consultant of de vacature passend is. Tijdens deze initiële verkenning wordt besloten of het zinvol is om een afspraak te maken voor een interview.
Indien u, samen met de EPC consultant, overeenstemming bereikt over uw serieuze kandidatuur maken wij uw gegevens bekend aan onze opdrachtgever en worden verdere afspraken gemaakt voor de introductie.

U WORDT ALS ENIGE VOORGESTELD

Als wij vinden dat u de juiste kandidaat bent voor een vacature dan stellen wij u als enige voor aan onze opdrachtgever. EPC Search staat namelijk voor 100% achter onze kandidaten en daar past onderlinge “concurrentie” niet in.
De beslissing of er daadwerkelijk met u wordt verder gegaan laten we uiteraard over aan onze opdrachtgever. Pas als de opdrachtgever besluit om de procedure met een kandidaat niet te continueren stellen wij een andere kandidaat voor.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN COACHING

Tijdens onze jarenlange ervaring is gebleken dat de methode van EPC Search succesvol, efficiënt en to-the-point is. Onze opdrachtgevers weten dat wij kritisch zijn. Door onze diepgaande kennis van de markt zijn wij in staat om een optimale match te maken.

EPC Search blijft tijdens het hele proces, van initieel contact tot daadwerkelijk indiensttreding, uw persoonlijk begeleider en coach.

WAT MAAKT ONS STERK?

Heldere afspraken

Duidelijke Feedback

Kennis van de industrie

Doorzettingsvermogen

Unieke database