Category Manager Sourcing & Procurement

Werkgever

Proton Ventures is een onafhankelijke werkmaatschappij binnen de Koolen Industries Group.
Sinds de start in 2001 is Proton Ventures een pionier in de (groene) ammonia industrie.
Projecten die uiteeenlopen van grootschalige ammoniak opslag met laadfaciliteiten tot het modulaire NFuel concept en ammoniak decompositie naar waterstof, maken het mogelijk om de complete waardeketen van (groene) ammoniak af te dekken.
Van het uitwerken van een concept tot werkende installaties biedt Proton Ventures consultancy, projectontwikkeling, haalbaarheidsstudies en FEED studie engineering diensten, tot en met de daadwerkelijke EPC werkzaamheden.

Functiebeschrijving

De  Category Manager Sourcing & Procurement is verantwoordelijk voor:

 • Strategisch Project Management
 • Onderhandelingen met leveranciers, partners en interne belanghebbenden
 • Contract Management
 • Implementatie van Sourcing & Procurement procedures
 • Structureren van de Sourcing & Procurement activiteiten

 

Strategisch Project Management

 • Verantwoordelijk voor de strategische analysen van de portfolio, kwartaalrapportage en continue review van de strategische plannen om kansen te detecteren en de financiële kwetsbaarheid van het bedrijf te managen
 • Genereren van nieuwe project ideeën gebaseerd op strategische analyse van bestaande projecten
 • Ontwikkelen van een project scope gebaseerd op nieuwe ideeën, om de effectieve implementatie van actieplannen voor wereldwijde projecten te bewerkstelligen
 • Uitbreiden van wereldwijde sourcing opportunities

 

Onderhandelingen

 • Onderhandelen met externe toeleveranciers om een gezamenlijke economische positie te bewerkstelligen die aantrekkelijk is voor alle betrokken partijen om als zodanig de competitieve positie van het bedrijf te verbeteren
 • Opstellen en bewaken van een preferred vendor lijst
 • Verbinden van potentiële externe leveranciers en de interne business-units
 • Beoordelen van Requests For Quotation (RFQ) gebruikmakend van analyse van aanbiedingen, formules, prijs opbouw en mechanismen etc. etc. om de beste aanbieding te verkrijgen

 

Contract management

 • Oplossen van problemen/conflicten m.b.t. leverancierscontracten
 • Opstellen en analyseren van Market Intelligence informatie m.b.t. de interne en externe omgeving (kansen, bedreigingen, sterkten, zwakheden) om daarmee de meest optimale effectieve strategische plannen te bewerkstelligen
 • Voortdurend bewaken en uitdagen van bestaande contracten en kansen om mogelijke kostenbesparingen voor het bedrijf te bewerkstelligen
 • Opstellen en opvolgen van een methodiek om contracten te volgen met indicatoren van meten en verbeteren
 • Zeker stellen dat de belangen van het bedrijf maximaal worden beschermd in contracten met leveranciers

 

Implementatie van Sourcing & Procurement procedures

 • Opstellen en implementeren van een “rule-book” m.b.t. de interactie met leveranciers en externe onderaannemers
 • Opstellen en implementeren van een system van intercompany competenties en beslissingsbevoegdheden o.h.g.v. sourcing & procurement
 • Voortdurend onder de aandacht brengen van de voordelen (zowel financieel als procedureel) van een goed georganiseerd sourcing & procedures systeem

 

Structureren van de Sourcing & Procurement activiteiten

 • Controle nemen en Managen van alle sourcing & procurement activiteiten
 • Opzetten, opbouwen en managen van een (kleine) afdeling van specialisten o.h.g.v. inkoop, souring, procurement en daaraan gerelateerde activiteiten

Vereiste skills

 • BsC of MsC in procurement en/of supply chain management
 • NEVI 1 / NEVI 2 is een pre
 • Ervaring in de Chemische industrie is een pre
 • 5 … 10 jaar ervaring in senior rol in inkoop, sourcing of procurement
 • Ervaring in het managen van remote teams
 • Proactief, probleemoplossend, voortdurend op zoek naar verbetering, hands-on, flexibel, comfortabel in het conceptualiseren en het omgaan met meerdere belanghebbenden
 • Vloeiend in Nederlands en Engels (gesproken en geschreven)

Opleidingsniveau

BsC/MsC

Regio

Schiedam

  Upload CV
  Upload motivatiebrief