Voor werkgevers

U besluit de ondersteuning van EPC Search in te roepen voor de invulling van een vacature.

1. INTAKE

Na het initieel contact wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreide intake bij u op het bedrijf. Tijdens deze intake voeren wij intensieve gesprekken met de direct leidinggevende, toekomstige collega’s, directie en P&O. Vervolgens maken wij een rondgang door het bedrijf om een goede indruk te krijgen van de sfeer en de heersende cultuur. Op deze manier creëren wij een helder en compleet profiel. Het komt voor dat het profiel na de intake afwijkt van hetgeen de opdrachtgever oorspronkelijk voor ogen had. Om afbreuk op korte of langere termijn te voorkomen besteden wij niet alleen aandacht aan de hard-skills zoals opleiding en ervaring. Juist de zachte skills van de toekomstige werknemer zijn bepalend of hij/zij gaat passen in de cultuur van het bedrijf. Een kandidaat beschikt over een bepaalde persoonlijkheid of niet, vaardigheden kunnen daarentegen aangeleerd worden. Als er overeenstemming is bereikt over de voorwaarden en de te volgen methode gaan wij aan de slag.

2. OP ZOEK NAAR DE BESTE KANDIDAAT

Naast het zoeken naar de beste kandidaat in het werkzoekende deel van de arbeidsmarkt richten wij ons vooral op het identificeren van kandidaten die niet actief op zoek zijn naar een andere baan. Onze kandidaten zijn daarom ook veelal geen sollicitanten maar highpotentials die zich bevinden in een proces van carrière ontwikkeling.

Het selecteren van de beste kandidaat vormt een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Na onze search volgt een serie van intensieve diepte interviews.

Vervolgens selecteren wij de optimale match en stellen deze kandidaat individueel aan u voor. Naast ‘executive search’ hebben wij ons gespecialiseerd in ‘recruitment’ en ‘headhunting’. U kunt bij EPC Search terecht voor functies uit het medior, senior en top segment.

3. KANDIDAAT AAN BOORD KRIJGEN

3. KANDIDAAT AAN BOORD KRIJGEN

Vervolgens besteden wij veel aandacht aan het daadwerkelijk aan boord krijgen van deze kandidaat. Gedurende het hele proces zijn wij coach voor zowel u als de kandidaat.
Zelfs na indiensttreding blijven wij, indien gewenst, beschikbaar als coach en begeleider
zodat een langdurig en succesvol dienstverband gewaarborgd is.

WAT MAAKT ONS STERK?

Heldere afspraken

Duidelijke Feedback

Kennis van de industrie

Doorzettingsvermogen

Unieke database